5 Kleien vogels op stok voor buiten

5 kleinere vogels op stok voor buiten.