3 VOGELS IN DE LUCHT

3 VogelsĀ  worden op lange staven gemonteerd voor buiten. Ze wiegen met de wind mee.