GEMONTEERD KERSTSTUK MET LICHTJES

Kerststuk met lichtjes en indrogende materialen.